CEBlockchain

Waarom CEBlockchain?

seperator

De blockchain biedt als kernwaarden een waterdicht systeem, stimuleert samenwerking, automatische certificering en slimme efficiënte afspraken dankzij ‘smart contracts’. Binnen de blockchain zijn afspraken over veilige afhandeling van transacties en vindt financiële afwikkeling plaats op het moment dat aan de afspraken is voldaan.

De CEBlockchain is de eerste blockchain voor de circulaire economie.

Daarom de CEBlockchain voor de circulaire economie!

seperator

Bij circulaire projecten zijn circa 80% van de processtappen, gegevensverwerking en afspraken voor alle sectoren en projecten vergelijkbaar. Waarom dit raamwerk dan niet samen organiseren en beschikbaar stellen?

Door kennis en ervaringen over blockchaintoepassingen te delen, trainingen te organiseren en blockchainprojecten te realiseren. Als onderdeel van het ecosysteem voor circulaire economie.

Op zoek naar oplossingen voor uw project en/of vraagstuk óf wilt u participeren in het netwerk van DecomXL?

Neem contact op

Waar staat DecomXL voor?

seperator

Schaalvoordelen en versnelling realiseren tegen lage kosten en risico’s. Cruciaal is het organiseren van samenwerking. Impuls gericht op circulaire economie geeft invulling aan de ambities van het klimaatakkoord en draagt bij aan de doelstellingen met het oog op de reductie van CO2-uitstoot.

Meer over DecomXL